среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ploty plastikowe na plot i furtkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczeg��lnych wypadków.

Budowa plot z plastyku na plot i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do urzędu oprócz kilku przypadków.

Ogrodzenie plastykowe na plot i bramę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty PCV na plot i furtę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno określać formę ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji i proponowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji balaski z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy planowane sztachetki z PCV na plot i bramę ogrodzeniowa jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy przewidywane balustrady z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий